Stationary Screw Air Compressor

Produkter

  • Oil Injection Stationary Rotary Screw Air Compressor with IP54 Motor German Air End

    Oljeinjektion Stationär roterande skruvluftkompressor med IP54 motor tysk luftänd

    Den roterande skruvluftkompressorn är populär i fabriker, anläggningar eller någon tillverkningsanläggning på grund av den cykel som den körs på. Medan andra typer av luftkompressorer bara kan fungera under på/av-cykler, roterar skruven oavbrutet dygnet runt. Med en 100% driftscykel ska roterande skruvluftkompressorer inte stängas av och startas igen. Så länge en roterande skruvkompressor har rätt storlek är dess effektivitet överlägsen de flesta andra luftkompressorer. De bästa modellerna av roterande skruvkompressor hjälper fabriker att maximera effektiviteten i hela produktionskedjan.