Two-stage Screw Air Compressor

Produkter

  • Energy-Saving Two-stage Compression Screw Air Compressors with Low Speed

    Energibesparande tvåstegs kompressionsskruv Luftkompressorer med låg hastighet

    Genom att tillämpa den perfekta matchningen av den sällsynta jordartsmotorn, växelriktaren och kopplingsöverföringen kan dubbelstegsänden drivas med högsta effektivitet. Arbetslivslängden för dubbelsteget är mycket längre än vanlig modell på grund av det lägre varvtalet, förutom att energibesparingen är mer uppenbar med över 20%. Med två skruvrotorer av olika storlekar kan den rimliga tryckfördelningen realiseras för att minska kompressionsförhållandet för varje kompression. Det låga kompressionsförhållandet minskar det interna läckaget, ökar den volymetriska effektiviteten och minskar kraftigt lagerbelastningen, vilket förlänger livslängden för huvudmaskinen.